FDM (Fascial Disortion Model)

Innowacyjny sposób leczenia tą metodą polega na dogłębnym wywiadzie z pacjentem i odpowiednim

rozpoznaniu gestykulacji i mimiki dotyczących charakteru bólu. W modelu tym uważa się, iż niemal

każdy uraz mięśniowo-szkieletowy związany jest z powięzią ( łac. Fascia) i co najmniej jedną z sześciu

jej zniekształceń. Prawidłowe usystematyzowanie opisów bólu pacjenta oraz badanie funkcjonalne

warunkują dobór terapii.

Zdrowa powięź jest elastyczna, cienka i nawodniona. Pozwala na płynne przenoszenie napięć. Co się

dzieje jeśli dochodzi do patologii? Brak aktywności ruchowej, stale powtarzające się nieprawidłowe

wzorce ruchowe warunkujące przeciążenia, i co najważniejsze- urazy, mogą być przyczyną zaburzeń

funkcji powięzi- utraty elastyczności, zmniejszenia przesuwalności, skręceń powięzi oraz sklejeń mięśni.

To z kolei prowadzi do ograniczenia zakresu ruchu, bolesności, przykurczy mięśniowych. Często powięź

przenosi napięcia znacznie dalej niż można by się tego spodziewać.

Pacjenci w zależności od rodzaju zniekształcenia powięzi opisują ból jako:

- palący, piekący, ciągnący (palcem wskazują linię po ciele), punktowy, kujący, narastający,

zlokalizowany głęboko w stawie, bóle poranne i wieczorne, ból tępy głęboko w tkance, przeszywający,

mrowienie, drętwienie, ból podczas ruchu i w spoczynku.

 

Zastosowanie:

✓ostre przeciążenie mięśniowe

✓ Bóle kręgosłupa (stany ostre i przewlekłe)

✓ Bóle i ograniczenia ruchomości stawów barkowych ( zespół bolesnego barku, bark zamrożony, zespól pierścienia rotatorów)

✓ Stany bólowe stawów łokciowych ( łokieć tenisisty, golfisty)

✓ Dolegliwości stawów rąk i nadgarstków (cieśń nadgarstka)

✓Bóle stawów biodrowych

✓ Dolegliwości bólowe stawów kolanowych ( kolano skoczka, kolano biegacza, gęsia stopka, ITBS-

kontuzja pasma biodrowo-piszczelowego, choroba Osgooda- Schlatera, kontuzje

✓ Urazy stawów skokowych - skręcenia, złamania, stany pourazowe, ostrogi piętowe, bóle ścięgna

Achillesa)

✓ I wiele innych

 

 

© 2017 Mobilna fizjoterapia